() ,

 
RSS Ins twitter facebook
2013
 • ,
 • ..
  .. , .. // , 2013, 49, 7, . 853–862
  , ,
  .. .
  , , https://repository.kpfu.ru/?p_id=85147
   
  ()  
  Tochnost.diskretnyh.shem.dlya.odnogo.klassa.abstraktnyh.DU2013.pdf 0,37 pdf /