Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
 • Gimaeva Guzel Anvarovna, author
 • Bibliographic description in the original language G.A.Gimaeva., I.M.Salpykova.41. «Teoreticheskie osnovaniya razvitiya muzykalno-tvorcheskikh sposobnostey budushhego uchitelya»//«Obrazovanie i samorazvitie» №3 (37) 2013 - Kazan, Centr innovacionnykh tekhnologiy 232s., str174-179
  Annotation "Образование и саморазвитие"
  Keywords комплекс специальных музыкальных способностей, одаренность, талант, структура музыкальности будущего учителя музыки.
  The name of the journal "Образование и саморазвитие"
  URL http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39obrazovanie-i-samorazvitie39/o-trebovaniyah-k-statyam
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=104471&p_lang=2

  Full metadata record