Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
БЛОКАДА ТОКОВ АКТИВИРУЕМЫХ ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЕЙ (IF) ИЗМЕНЯЕТ СИЛУ И ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2008
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Bibliographic description in the original language Blokada tokov aktiviruemykh giperpolyarizaciey (if) izmenyaet silu i chastotu serdechnykh sokrashheniy / // Vserossiyskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiem «Mekhanizmy nervnykh i neyroendokrinnykh regulyaciy», posv 90-letiyu ak. T.M. Turpaevu. - Izd-vo «Slovo». - Moskva. - 2008. - S. 63-64
  Annotation ?Механизмы нервных и нейроэндокринных регуляций?
  Keywords токи активируемые гиперполяризацией, сила сокращения, частота сокращения, сердце
  The name of the journal ?Механизмы нервных и нейроэндокринных регуляций?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=118682&p_lang=2

  Full metadata record