Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ БЛОКАДЫ IF ТОКОВ НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Bibliographic description in the original language Raznonapravlennyy effekt blokady if tokov na sokratimost miokarda krys v rannem postnatalnom ontogeneze / Zefirov T.L., Ziyatdinova N.I., Sergeeva A.M. // Tezisy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Teoreticheskie osnovy fizicheskoy kultury». - Izd-vo TGGPU. - Kazan. - 2009. - S. 49
  Annotation Теоретические основы физической культуры
  Keywords блокада if токов, сократимость, миокард
  The name of the journal Теоретические основы физической культуры
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=118698&p_lang=2

  Full metadata record