Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ АНАТАГОНИСТООВ РАЗНЫХ ПОДТИПОВ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ ВЗРОСЛЫХ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Bibliographic description in the original language Vliyanie selektivnykh anatagonistoov raznykh podtipov M-kholinoreceptorov na sokratimost miokarda predserdiy i zheludochkov vzroslykh krys / Ziyatdinova N.I., Sergeeva A.M., Zefirov T.L.// Tezisy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Teoreticheskie osnovy fizicheskoy kultury». - Izd-vo TGGPU. - Kazan. - 2009. - S. 152
  Annotation Теоретические основы физической культуры
  Keywords М-холинорецепторы, сократимость
  The name of the journal Теоретические основы физической культуры
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=118699&p_lang=2

  Full metadata record