Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РУССКИХ НЕМЦЕВ В МИГРАЦИИ»: ТЕМА КАК ПРОЕКТ И КАК ВЕКТОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
Языкрусский
 • Danilova Yuliya Yurevna, author
 • Salimova Daniya Abuzarovna, author
 • Bibliographic description in the original language Salimova D.A., Danilova Yu.Yu. «YaZYK I KULTURA RUSSKIKh NEMCEV V MIGRACII»: TEMA KAK PROEKT I KAK VEKTOR NAUChNYKh ISSLEDOVANIY / Sovremennye problemy filologii i metodiki prepodavaniya yazykov: voprosy teorii i praktiki: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashhennoy 50-letiyu fakulteta inostrannykh yazykov EI K(P)FU (23 oktyabrya 2015 g.): Sbornik nauchnykh trudov. – Elabuga: Izd-vo Elabuzhskogo instituta Kazanskogo federalnogo universiteta, 2015. – S. 180-184.
  Annotation Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики:
  Keywords проект, этнические немцы, анкетирование, респонденты
  The name of the journal Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики:
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=119644&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Salimova_Danilova.pdf 0,19 pdf show / download

  Full metadata record