Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВЛИЯНИЕ АКТИВАЦИИ α- АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА РАБОТУ СЕРДЦА КРЫС В ОНТОГЕНЕЗЕ.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2014
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, author
 • Khisamieva Luiza Irekovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, postgraduate kfu
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, postgraduate kfu
 • Khisamieva Luiza Irekovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Khisamieva L.I. Vliyanie aktivacii α- adrenoreceptorov na rabotu serdca krys v ontogeneze/ L.I. Khisamieva, L.I. Faskhutdinov, I.I. Khabibrakhmanov, N.I. Ziyatdinova//Teoriya i praktika fizicheskoy kultury i sporta: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii. Kazan: Izdatelstvo "Vestfalika", 2014. S.-223-224.
  Keywords α- адренорецепторы, сердце, крыса, онтогенез.
  Place of publication Казань
  Publishing house Вестфалика
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=126796&p_lang=2

  Full metadata record