Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ФЕНИЛЭФРИНА НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА 20-ТИ И 3-Х НЕДЕЛЬНЫХ КРЫС.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2012
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, postgraduate kfu
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Faskhutdinov L.I. Dozozavisimyy effekt fenilefrina na sokratimost miokarda 20-ti i 3-kh nedelnykh krys / L.I.Faskhutdinov, A.M.Sergeeva, I.I. Khabibrakhmanov, N.I. Ziyatdinova, T.L.Zefirov // Mekhanizmy adaptacii rastushhego organizma k fizicheskoy i umstvennoy nagruzke: Materialy XI Vserossiyskoy s mezhdunarodnym uchastiem nauchnoy shkoly-konferencii.Kazan:Otechestvo.-2012.S.-149-150.
  Keywords фенилэфрин, дозозависимый эффект, сердце, крыса, онтогенез
  Place of publication Казань
  Publishing house Отечество
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=126810&p_lang=2

  Full metadata record