Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ С РАЗНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2002
Языкрусский
 • Pavlova Galina Aleksandrovna, author
 • Svyatova Natalya Vladimirovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Bashkatova Lyubov , author
 • Bibliographic description in the original language Pavlova G.A. Vliyanie zagryazneniya okruzhayushhey sredy na serdechnyy ritm detey 7-8 let, prozhivayushhikh v rayonakh s raznoy ekologicheskoy nagruzkoy / F.G.Sitdikov, G.A.Pavlova, N.V.Svyatova, L.N.Bashkatova // Sbornik tez. konf. – SPb., 2002. – S.98-99.
  Annotation Сборник тез. конф.
  Keywords окружающая среда, сердечный ритм, экологическая нагрузка
  The name of the journal Сборник тез. конф.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=137068&p_lang=2

  Full metadata record