Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВЛИЯНИЕ ZD7288 НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК МИОКАРДА У ОДНОНЕДЕЛЬНЫХ КРЫСЯТ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Faskhutdinov L.I.Vliyanie ZD7288 na elektricheskuyu aktivnost kletok miokarda u odnonedelnykh krysyat / L.I. Faskhutdinov, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya serdca. Aktualnye voprosy aritmologii: sbornik materialov vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashhennaya 150-letiyu A.F. Samoylova, g.Kazan, 7-8 aprelya 2017 g. ? Kazan: Medicinskiy izdatelskiy dom OOO ?Praktika?, 2017, 19-20 s.
  Keywords If токи, потенциал действия, сердце,крысы
  Place of publication Казань
  Publishing house Медицинский издательский дом ООО ?Практика?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=160877&p_lang=2

  Full metadata record