Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Alikberova Alfiya Rafisovna, author
 • Gaynullina Lyaylya Aydarovna, author
 • Karamova Yuliya Yurisovna, author
 • Bibliographic description in the original language Alikberova A.R. Istoriya razvitiya detektivnogo zhanra v mirovoy literature // 2 mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Aktualnye voprosy prepodavaniya vostochnykh yazykov», Kazan, 26-28 aprelya 2018 g. – S. 35 – 40.
  Annotation Сборник 2 международная научно-практическая конференция ?Актуальные вопросы преподавания восточных языков?
  Keywords корейская литература, детективный жанр, современная литература
  The name of the journal Сборник 2 международная научно-практическая конференция ?Актуальные вопросы преподавания восточных языков?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=182260&p_lang=2

  Full metadata record