Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ А-1А-АР НА ИНОТРОПИЮ МИОКАРДА ВЗРОСЛЫХ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Other authors Mosolov L.T.
  Bibliographic description in the original language Vliyanie stimulyacii a-1a-AR na inotropiyu miokarda vzroslykh krys.II Vcerossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashhennaya A.F. Samoylovu,Kazan aprel 2018 g, s. 53
  Keywords а1-адренорецепторы, А-61603,
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=193451&p_lang=2

  Full metadata record