Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ РАЗНЫХ ПОДТИПОВ А1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА РАБОТУ СЕРДЦА ВЗРОСЛЫХ КРЫС (EX VIVO)
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Other authors Bugrov Roman Kutdusovich, avtor Kobzarev Roman Sergeevich, avtor, Khabibrakhmanova Gulnaz Damirovna, avtor
 • Miller Arnold Geynrikhovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanova G.D. Vliyanie blokady raznykh podtipov a1-adrenoreceptorov na rabotu serdca vzroslykh krys (ex vivo) / G.D. Khabibrakhmanova, I.I. Khabibrakhmanov, R.K. Bugrov, R.S. Kobzarev, A.G. Miller, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Adaptaciya razvivayushhegosya organizma: materialy XIV mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii. - Kazan: Otechestvo, 2018. - S.116.
  Annotation Адаптация развивающегося организма: материалы XIV международной научной конференции
  Keywords а1-адренорецепторы, сердце, крыса
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=195838&p_lang=2

  Full metadata record