Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДАФНИЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
 • Other authors Nuriakhmetova Vilena Rafisovna
 • Nasyrova Elvira Ilgizarovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Nikitin O.V., Nasyrova E.I., Nuriakhmetova V.R., Latypova V.Z. Ispolzovanie algoritmov kompyuternogo zreniya dlya analiza povedencheskoy aktivnosti dafniy // Biodiagnostika sostoyaniya prirodnykh i prirodno-tekhnogennykh sistem: Materialy KhVI Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii c mezhdunarodnym uchastiem. Kniga 1. (g. Kirov, 3-5 dekabrya 2018 g.). - Kirov: VyatGU, 2018. - S. 99-104. - ISBN 978-5-98228-183-8.
  Keywords Компьютерное зрение, TrackTox, поведенческая активность, дафния, Daphnia magna
  URL https://elibrary.ru/item.asp?id=36586088
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=197773&p_lang=2

  Full metadata record