Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Form of presentationArticles in international journals and collections
Year of publication2019
Языкрусский
 • Zakirova Venera Gilmkhanovna, author
 • Kamalova Lera Akhtyamovna, author
 • Bibliographic description in the original language Zakirova V.G., Kamalova L.A. Patrioticheskoe vospitanie doshkolnikov// Rol i mesto informacionnykh tekhnologiy v sovremennoy nauke : sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii (Chelyabinsk, 21 iyunya 2019 g.). –MCI «Omega Sayns», 2019. – S 52-55.
  Annotation Роль и место информационных технологий в современной науке
  Keywords Патриотическое, воспитание, дети, дошкольный возраст, Родина.
  The name of the journal Роль и место информационных технологий в современной науке
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=204712&p_lang=2

  Full metadata record