Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ В КИТАЙСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Form of presentationArticles in international journals and collections
Year of publication2019
Языкрусский
 • Alikberova Alfiya Rafisovna, author
 • Usmanova Ilina Radikovna, author
 • Bibliographic description in the original language Alikberova A.R., Usmanova I.R. Internet-memy v kitayskom mediaprostranstve kak otrazhenie sovremennoy deystvitelnosti // Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Uzbeksitan-Kitay na novom etape: razvitie kulturno-istoricheskikh, nauchnykh i ekonomicheskikh otnosheniy«. Tashkent, 2019. S. 34-39.
  Annotation Узбекистан-Китай: развитие историко-культурных, научных и экономических отношений
  Keywords интернет-мемы, Китай, интернет, социальные сети, медиапространство
  The name of the journal Узбекистан-Китай: развитие историко-культурных, научных и экономических отношений
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=215811&p_lang=2

  Full metadata record