Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Shakirov Ranis Rishatovich, author
 • Bibliographic description in the original language Kupcova A.M. OSOBENNOSTI VLIYaNIYa KLONIDINA GIDROKhLORIDA NA KORONARNYY POTOK IZOLIROVANNOGO SERDCA KRYS V POSTNATALNOM ONTOGENEZE /A.M. Kupcova, D.A. Irdinkin, N.I. Ziyatdinova, Mansur Nur Khusseyn, T.L. Zefirov // Sb. mater.IV-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu ?Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii? planirovavshiesya daty: 7-8 aprelya 2020 goda, g. Kazan. ? M.: Izd-vo FGAOU VO Pervyy MGMU imeni I.M. Sechenova Minzdrava Rossii (Sechenovskiy Universitet). ? 2020. ? 16 s. 33
  Keywords , 2-
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236013&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  KAM_ZNI_KAV_ZTL.pdf 1,05 pdf show / download

  Full metadata record