Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РЕАКЦИЯ СИЛЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА БЛОКАДУ РАЗНЫХ ПОДТИПОВ Α2- АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kobzarev Roman Sergeevich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Khisamieva L.I. REAKCIYa SILY SERDEChNYKh SOKRAShhENIY NA BLOKADU RAZNYKh PODTIPOV Α2- ADRENORECEPTOROV / L.I. Khisamieva, M.A. Botareva, N.I. Ziyatdinova, R.S. Kobzarev, T.D. Zefirov // Sb. mater.IV-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu ?Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii. Planirovavshiesya daty: 7-8 aprelya 2020 goda, g. Kazan. M.: Izd-vo FGAOU VO Pervyy MGMU imeni I.M. Sechenova Minzdrava Rossii (Sechenovskiy Universitet). 2020. s. 46-47.
  Keywords Α2- АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236030&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_KhLI_Bot_ZNI_Kob_ZTL_46_47.pdf 1,04 pdf show / download

  Full metadata record