Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ФЕНОМЕН ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА В ГОРИЗОНТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2020
  • Kotlyar Polina Sergeevna, author
  • Ryabchikova Nataliya Mikhaylovna, author
  • Bibliographic description in the original language Ryabchikova N. M. Fenomen vizualnogo obraza v gorizonte sovremennosti / N. M. Ryabchikova // Chelovek i obshhestvo pered vyzovami globalnykh transformaciy. Dvadcat treti Vavilovskie chteniya. - 2020. - Ch. 1. - S. 61-67.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=246542&p_lang=2

    Full metadata record