Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ВОДЕ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2021
Языкрусский
 • Abdrashitova Tatyana Viktorovna, author
 • Zaripova Farida Khadiullovna, author
 • Kasatova Lyudmila Vasilevna, author
 • Sabirzyanova Farida Faridovna, author
 • Bibliographic description in the original language Abdrashitova T.V., Zaripova F.Kh., Kasatova L.V., Sabirzyanova F.F. Primenenie podvizhnykh igr na vode v obuchenii detey plavaniyu: uchebno - metodicheskoe posobie dlya trenerov- prepodavateley detskikh sportivnykh shkol / sost. T. V. Abdrashitova, F. Kh. Zaripova, L. V. Kasatova, F. F. Sabirzyanova. - Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2021. - 58 s.
  Keywords Плавание, физическая культура и спорт, основы обучения, средства обучения, подвижные игры, правила игр, практические советы, безопасность на занятиях, правила поведения
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=247520&p_lang=2

  Full metadata record