Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПУГАЧЁВ И «ПУГАЧЁВЦЫ«. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНСТВА
Form of presentationTextbooks approved by the Russian Ministry of Education and Science
Year of publication2021
Языкрусский
  • Krapotkina Irina Evgenevna, author
  • Bibliographic description in the original language Krapotkina I.E. Tema 7. Pugachyov i «pugachyovcy«. Povsednevnaya zhizn krepostnogo krestyanstva // Povsednevnaya istoriya Rossii s drevneyshikh vremyon do konca XX veka. Prilozhenie k zadachniku: prakticheskoe posobie dlya vuzov / E.V. Burluckaya (i dr.); pod red. E.V. Burluckoy. - Orenburg: IPK «Universitet«, 2021. - S. 29-31.
    Keywords Российская империя, Е. Пугачёв, народное движение, семейная повседневность, трудовая повседневность, экстремальная повседневность
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=261035&p_lang=2

    Full metadata record