Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
 • Vakhitov Ildar Khatybovich, author
 • Vakhitov Linar Ildarovich, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Vakhitov Linar Ildarovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language DINAMIKA ChASTOTY SERDEChNYKh SOKRAShhENIY PRI MYShEChNYKh TRENIROVKAKh U ZhIVOTNYKh S RAZLIChNYMI VIDAMI NARUShENIY DVIGATELNOY AKTIVNOSTI/ L.I. Vakhitov, T.L. Zefirov, I.Kh. Vakhitov, N.I. Ziyatdinova // Sb. mater.V-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu Aktualnye voprosy aritmologii, planirovavshiesya daty: 07 aprel 2022 goda, g. Kazan. M.: Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal 2022; 27(5s). 18-18 s.
  Keywords
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=264960&p_lang=2

  Full metadata record