Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
РЕАКЦИЯ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2013
Языкрусский
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Sitdikova Aygul Amirovna, author
 • Shaykhelislamova Mariya Vladimirovna, author
 • Bibliographic description in the original language Shaykhelislamova M.V., Sitdikova A.A., Sitdikov F.G., Kayumova G.G. Reakciya simpato-adrenalovoy sistemy mladshikh shkolnikov na staticheskuyu nagruzku / Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii "Bezopasnost zhiznedeyatelnosti: nauka, obrazovanie i praktika" pod red. R.Sh. Mustaeva . Kazan:KFU - S.151-154.
  Annotation Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Безопасность жизнедеятельности: наука, образование и практика"
  Keywords Статическая нагрузка
  The name of the journal Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Безопасность жизнедеятельности: наука, образование и практика"
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=66186&p_lang=2

  Full metadata record