Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
  • Garaeva Gelyusa Khadievna, author
  • Bibliographic description in the original language Garaeva G.Kh. Uklonenie roditeley ot svoikh obyazannostey po vospitaniyu detey // Preodolenie pravovogo nigilizma kak vektor razvitiya sovremennogo gosudarstva i obshhestva: materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii studentov i aspirantov – Kazan, Kazan.gos.un-t, 2009 – 741 s.
    Keywords родители, дети, правоспособность, обязанность
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=72204&p_lang=2

    Full metadata record