Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
РОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ В ОРГАНИЗМЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2013
Языкрусский
 • Svyatova Natalya Vladimirovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Kosov Artem Vyacheslavovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Svyatova N.V., Kosov A.V., Sitdikov F.G. Rol soderzhaniya v organizme makro- i mikroelementov dlya sportsmenov // Bezopasnost zhizne-deyatelnosti: nauka, obrazovanie i praktika: Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii / pod red. R.Sh. Mustaeva. Kazan: KFU, 2013. S. 75-77
  Annotation Материалы Всероссийской научно-практической конференции
  Keywords .
  The name of the journal Материалы Всероссийской научно-практической конференции
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=82998&p_lang=2

  Full metadata record