Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ОТСЕЧЕННОЙ ИЗЛУЧИНЫ Р. КАЗАНКА КАК ОБЪЕКТА НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОБУСТРОЙСТВУ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДЫ Г. КАЗАНЬ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2014
 • Ilyasova Alisa Raifovna, author
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Minakova Elena Anatolevna, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Rumyancev V.A., Pozdnyakov Sh.R., Latypova V.Z., Stepanova N.Yu., Minakova E.A, Ilyasova A.R. Reabilitaciya otsechennoy izluchiny r. Kazanka kak obekta nakoplennogo ekologicheskogo ushherba v kontekste realizacii proekta po obustroystvu admiralteyskoy slobody g. Kazan // Sovremennye problemy evolyucii i ekologii. Sbornik materialov mezhdunarodnoy konferencii (Ulyanovsk, 7 - 9 aprelya 2014 g.) - Ulyanovsk: UlGPU, 2014. - S. 417 - 420.
  Keywords излучина р. Казанки
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=83728&p_lang=2

  Full metadata record