Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
BACILLUS PUMILUS 2-5 , , .
Form of presentationRussian patents
Year of publication2013
 • Akhmetova Alina Ildusovna, author
 • Balaban Nelli Pavlovna, author
 • Mardanova Ayslu Mirkasymovna, author
 • Nyamsuren Chuluunceceg ., author
 • Suleymanova Aliya Damirovna, author
 • Toymenceva Anna Aleksandrovna, author
 • Shagimardanova Elena Ilyasovna, author
 • Sharipova Margarita Rashidovna, author
 • Nyamsuren Chuluunceceg -, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Patent 2511416. ShTAMM BAKTERIY BACILLUS PUMILUS 2A-5 S NIZKOY PROTEOLITIChESKOY AKTIVNOSTYu, POVYShENNOY AKTIVNOSTYu FOSFATAZY, SPOSOB EGO POLUChENIYa I PRIMENENIYa. Avtory: M. R. Sharipova, N. P. Balaban, A. M. Mardanova, A. I. Akhmetova, A. D. Mukhametzyanova, E. I. Shagimardanova, A. A. Toymenceva, Ch. Nyamsuren. Zayavka 2012145331/10(072895) ot 16.12.2013.
  Keywords , ,
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=98207&p_lang=2

  Full metadata record